Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Bảng nhân 5

  • Trường Tiểu học Cổ Loa
  • 11-05-2016
  • 62.5 KB
Môn: Toán Thứ ....... ngày.... tháng.... năm.... Lớp: 2 Tên bài dạy: Tiết: 100 Tuần: 20 Bảng nhân 5 GV: Phạm Mai Hương I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Thành lập bảng nhân 5( 5 nhân với 1, 2, 3...) và học thuộc lòng bảng nhân 5. - Áp dụng bảng nhân 5 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân. - Thực hành đếm thêm 5. II. Đồ dùng dạy học: - 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 5 chấm tròn hoặc 5 hình tam giác, 5 hình vuông, ... - Kế sẵn nội dung bài tập 3 trên bảng. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời Nội dung các hoạt động học tập Phương pháp, hình thức gian tổ chức các hoạt động 3’ I. KIỂM TRA BÀI CŨ: - 2 HS lên bảng làm, lớp Tính tổng và viết phép nhân tương ứng với đọc thuộc lòng bảng nhân mỗi tổng sau: 3. 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16 - Lớp NX, trả lời câu hỏi. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20 - GV đánh giá, cho điểm - Gọi tên các thành phần và kết quả của phép nhân vừa tìm được. 30’ II. BÀI MỚI: *. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu và ghi đề Chúng ta sẽ cùng tiếp tục học bảng nhân có bài lên bảng. thừa số là 5 qua bài: Bảng nhân 5. - HS ghi tên bài vào vở. 1.Hướng dẫn thành lập bảng nhân 5: - Có mấy chấm tròn? - HS quan sát bảng và trả - 5 chấm tròn được lấy mấy lần? lời - 5 được lấy 1 lần ta được phép nhân: - GV lần lượt viết các phép 5x1=5 nhân trong bảng nhân 5 dựa - Lập phép tính tương tự với 5 dược lấy vào câu hỏi gợi ý. 2 lần? 5 x 2 = 10 - GV giảng và chốt kiến thức. - Lần lượt lập các phép tính nhân với thừa số 5, các thừa số lần lượt là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.Học thuộc lòng bảng nhân 5: - GV cho cả lớp một vài phút để học thuộc. - GV yêu cầu HS đọc theo tổ - HS đọc, GV xoá dần nội 2. Luyện tập: dung bảng nhân cho HS Bài 1: Tính nhẩm: học thuộc lòng. 5 x 3 = .. 5 x 6 = ... 5 x 5 = ... 5 x 10 = ..... - 2HS đọc yêu cầu đề bài. 5 x 7 = ... 5 x 9 = ... - HS làm bài vào vở. 2 HS 5 x 2 =... 5 x 8 = .... lên bảng. 5 x 4 = ... 5 x 1 = .... - HS trả lời câu hỏi. - Nêu thừa số trong phép nhân 5 x 9 = 45? - Lớp nhận xét, bổ sung. - Tích của phép nhân 5 x 4 là gì? - GV đánh giá cho điểm. - 2 HS cùng bàn đổi vở Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 chấm chéo. tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày? - Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - Dựa vào đâu bài chúng ta có thể tóm tắt? - 2HS đọc yêu cầu đề bài. Dựa vào đâu chúng ta viết câu trả lời? - GV hướng dẫn tóm tắt: Tóm tắt: - HS làm bài vào vở. 1 tuần làm : 5 ngày - 1 HS lên bảng. 4 tuần làm : ...ngày? - HS trả lời câu hỏi. Giải: - Lớp nhận xét, bổ sung. 4 tuần mẹ đi làm số ngày là: - GV đánh giá cho điểm. 5 x 4 = 20 ( ngày ) Đáp số: 20 ngày - Ai có câu trả lời khác?( Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần là:) Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào - 2HS đọc yêu cầu đề bài. ô trống: - HS trả lời câu hỏi gợi ý. - Nhận xét dãy số có gì đặc biệt?( các số hơn - Mỗi tổ cử 3 đại diện lên kém nhau 5 đơn vị) điền tiếp sức, mỗi HS điền 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 ô. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV đánh giá cho điểm. III. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - Chơi trò chơi kiểm tra bảng nhân 5? - HS chơi 5’ - Về nhà ôn lại bảng nhân 5. - GV nhận xét, dặn dò.  Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Xem nhiều hơn

Cùng tác giả Trường Tiểu học Cổ Loa

Thư viện giáo án điện tử
Chưa ai thích bài này
Top